7. Braakballen onderzoeken

Alles wat een uil eet, maar niet kan verteren wordt samengeperst tot een bal. De uil braakt de bal uit en daarom heet zo'n bal een braakbal.  Met klein gereedschap gaan we uitpluizen wat de uil gegeten heeft. We vinden allerlei tandjes en botjes van dieren, maar van welke dieren zijn ze? We gaan het samen uitzoeken.